Zdarzenia niepożądane

« Powrót do indeksu słownika

Każde niefortunne (niekorzystne) zdarzenie u pacjenta lub uczestnika badań klinicznych, które nie musi mieć związku przyczynowo-skutkowego z określonym leczeniem.

Zdarzeniami niepożądanymi mogą być: niekorzystny i niezamierzony objaw przedmiotowy (np. niestandardowy wynik laboratoryjny), objaw podmiotowy lub choroba tymczasowo powiązana z okresem stosowania leku, niezależnie od tego, czy ma związek z tym lekiem, czy nie.

« Powrót do indeksu słownika