Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne

« Powrót do indeksu słownika

W epidemiologii i statystyce badanie obserwacyjne pozwala wyciągać wnioski dotyczące możliwego efektu leczenia uczestników, jeśli badacz nie ma wpływu na przydział uczestników do grupy leczenia i do grupy kontrolnej. Pacjenci uczestniczący w nieinterwencyjnym badaniu obserwacyjnym nie są poddawani żadnym dodatkowym procedurom diagnostycznym ani monitorującym, a do analizy zebranych danych stosuje się metody zaczerpnięte z epidemiologii (zgodnie z Artykułem 2(c) Dyrektywy 2001/20/WE). Nie jest to badanie randomizowane z grupą kontrolną.

W pewnych wypadkach jednak badania obserwacyjne są najodpowiedniejsze — na przykład jeśli badana choroba jest rzadka. Niekiedy badania nieinterwencyjne stanowią jedyne zgodne z etyką podejście — na przykład w przypadku badania wpływu czynników środowiskowych takich jak azbest celowe narażenie uczestników na jego działanie byłoby nieetyczne.

Istnieją trzy rodzaje badań nieinterwencyjnych i każdy z nich został w tym słowniku zdefiniowany oddzielnie. Są to::

« Powrót do indeksu słownika