Komisja bioetyczna

« Powrót do indeksu słownika

Komisja bioetyczna to niezależny organ składający się z szeregu ekspertów z dziedziny medycyny lub nauki i członków niebędących ekspertami z tych dziedzin (np. pacjentów lub członków-nieprofesjonalistów). Komisja bioetyczna może funkcjonować w obrębie instytucji lub może mieć charakter krajowy, ponadnarodowy lub prywatny.

Komisje bioetyczne odpowiadają za ochronę praw, bezpieczeństwa i dobra uczestników badania, a także za zapewnienie upublicznienia takiej ochrony. Komisja w ramach swojej działalności między innymi opiniuje protokoły z badań klinicznych, odpowiedniość badaczy zaangażowanych w badanie, adekwatność wybranych placówek i metody oraz dokumenty przeznaczone do komunikacji z uczestnikami badań i do uzyskania ich świadomych zgód. Badanie można rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii od komisji bioetycznej.

Komisje bioetyczne mogą także monitorować badania w czasie ich trwania i po ich ukończeniu.

Synonimy:
Badawcza komisja bioetyczna
« Powrót do indeksu słownika