Jakość życia

« Powrót do indeksu słownika

Jakość życia jest miarą ekonomiki zdrowia. Wyraża wpływ czynników takich jak objawy, ból, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie na życie ludzi. Miara jakości życia uwarunkowana stanem zdrowia jest wykorzystywana do obliczania prawdopodobnego wpływu leczenia na życie pacjentów.

« Powrót do indeksu słownika