Istotność

« Powrót do indeksu słownika

Istotność badania klinicznego jest miarą znaczenia (ważności) wyniku badania. Przy ocenie zasadności badania, należy wziąć pod uwagę zarówno kliniczne jak i statystyczne znaczenie wyników. Badanie, o którym mówi się, że jest istotne klinicznie może charakteryzować się niewystarczającą istotnością statystyczną, aby dać wartościowe wyniki. Z drugiej strony, badanie wykazujące istotną statystycznie różnicę dwóch sposobów leczenia może nie mieć znaczenia klinicznego (na przykład, gdy obserwowany efekt jest bardzo mały, ale wysoce powtarzalny).

« Powrót do indeksu słownika