Epigenomika

« Powrót do indeksu słownika

Epigenomika zajmuje się badaniem pełnego zestawu zmian epigenetycznych materiału genetycznego komórki noszącego nazwę epigenomu. Epigenom dwoma sposobami wprowadza oznaczenia do genomu, a oba sposoby ogrywają rolę w aktywacji lub dezaktywacji genu.

Badacze zajmujący się epigenomiką pracują nad mapą lokalizacji i poznaniem funkcji wszystkich znaczników chemicznych oddziałujących na genom. W przyszłości mapy epigenomiczne umożliwią lekarzom określanie rozpoznania i dopasowywanie odpowiedzi pacjenta na leczenie.

« Powrót do indeksu słownika