Dobra praktyka laboratoryjna

« Powrót do indeksu słownika

Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej to normy jakościowe dotyczące procesu organizacyjnego oraz warunków, w których planuje, przeprowadza, monitoruje, rejestruje, raportuje i archiwizuje się badania niekliniczne nad bezpieczeństwem zdrowia i środowiska. Dobra praktyka laboratoryjna ma za zadanie zapewnić, że rezultat takich badań będzie wiarygodny oraz że eksperyment można odtworzyć w dowolnym czasie.

« Powrót do indeksu słownika