Błąd systematyczny związany z kwalifikacją

« Powrót do indeksu słownika

Błąd systematyczny związany z kwalifikacją występuje, jeśli między grupami porównania w badaniu występują różnice systematyczne. Jeśli na przykład kwalifikację do grup przeprowadzono na podstawie różnych oznak klinicznych, to różnice w progresji choroby czy odpowiedzi na leczenie mogą wynikać z takiego podziału, a nie z zastosowanego leczenia. Nie zastosowano prawidłowej randomizacji i/lub zaślepienia, co może wpływać na analizę statystyczną i wiarygodność wewnętrzną badania.

Błąd systematyczny związany z kwalifikacją jest niekiedy określany jako błąd w wyborze badań do analizy. Błąd systematyczny związany z publikacją jest rodzajem błędu systematycznego związanego z kwalifikacją. Mylące jest, że pojęcie „błąd systematyczny związany z kwalifikacją” bywa stosowane w odniesieniu do systematycznych różnicy pomiędzy grupą badaną i populacją ogólną. Prowadzi to problemów z wiarygodnością zewnętrzną badania.

« Powrót do indeksu słownika