Toksyczność

« Powrót do indeksu słownika

Toksyczność to zdolnośc substancji biologicznej lub chemicznej do wywołania uszkodzeń w żywym organizmie. Może dotyczyć uszkodzenia poszczególnych narządów, tkanek, komórek lub całego organizmu.

Rozwój leków jest szczegółowym procesem obejmującym ocenę informacji o bezpieczeństwie dotyczących zarówno zwierząt, jak i ludzi. Niekliniczne badania bezpieczeństwa (przed badaniami z udziałem ludzi) powinny być w stanie zidentyfikować potencjalną toksyczność, która może wystąpić w warunkach późniejszego badania klinicznego.

« Powrót do indeksu słownika