Znacznik — Zaślepienie

widoczny 4 wyniki 

Schematy badań klinicznych

Istnieje kilka typów schematów badań klinicznych: badania randomizowane i nierandomizowane z grupą kontrolną, badania zaślepione pojedynczo lub podwójnie oraz badania wykazujące, że badana interwencja przewyższa inną lub nie jest...

Czytaj więcej »