Znacznik — Niezarejestrowane leki

widoczny 1 wyniki 

Stosowanie leku w niezarejestrowanych wskazaniach

Stosowanie leku u pacjenta w niezarejestrowanych wskazaniach jest to zastosowanie w sposób nieuwzględniony w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu i nieopisany szczegółowo w odpowiedniej Charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Czytaj więcej »