Tagg – Läkemedelsreglering

Visar 2 resultat 

Läkemedelsreglering i Europa

Läkemedelsregleringen utgör grunden för att säkerställa att endast läkemedel av hög kvalitet får säljas.I Europa föreslår Europeiska kommissionen lagstiftning på hög nivå i form av förordningar och direktiv.Europeiska läkemedelsmyndigheten...

Läs mer »

Hur regleras läkemedel?

Ett läkemedel får inte marknadsföras i EU förrän företaget har fått ett godkännande för försäljning för läkemedlet från ansvarig tillsynsmyndighet.Godkännanden för försäljning ges till läkemedel som bevisats vara säkra,...

Läs mer »