Tagg – Läkemedel

Visar 8 resultat 

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel, eller proteinbaserade läkemedel som insulin, är utformade att interagera med specifika mål i patientens kropp.En mer målinriktad verkningsmekanism borde innebära en större chans att läkemedlet har önskad...

Läs mer »

Genterapi

Genterapi är ett sätt att återställa funktionen hos celler där gener saknas eller inte fungerar ordentligt.Det är en högst experimentell teknik, men har sett lovande ut vid kliniska prövningar...

Läs mer »

Växtbaserad medicin

Växtbaserade läkemedel är baserade på extrakt från växter eller delar av växter som har läkande egenskaper.De har använts i hundratals år och kan betraktas som ursprunget till biologiska behandlingar.Växtbaserade...

Läs mer »

Introduktion till läkemedel

Ett läkemedel definieras vanligtvis som ett medel eller en beredning som kan behandla eller förebygga sjukdom.Läkemedel måste föras in i kroppen, där de sedan sprids till de organ där...

Läs mer »

Vacciner

Vacciner är biologiska beredningar som utvecklas från modifierade versioner av de mikroorganismer som orsakar en sjukdom.Vacciner förbättrar immuniteten eller ger immunitet mot vissa sjukdomar, vanligtvis i syfte att förebygga...

Läs mer »

Nanopartiklar

Nanopartiklar är små partiklar som endast finns som intravenös beredning och som hjälper läkemedel att nå svårtillgängliga celler och vävnader.De kan även skydda molekyler och styra frisättningen av läkemedel...

Läs mer »

Upptäckt och utveckling av läkemedel

När en målreceptormolekyl eller ett enzym har identifierats börjar forskarna leta efter möjliga föreningar som kan samverka med målet för att åtgärda sjukdomsrelaterad aktivitet. Dessa molekyler genomgår en lång...

Läs mer »