Tagg – In vivo

Visar 3 resultat 

Djurmodeller

Djurmodellerna som används inom icke-kliniska prövningar väljs noggrant ut enligt olika faktorer.

Läs mer »

Det prediktiva värdet av icke-klinisk testning

Data från icke-kliniska prövningar är viktiga som prediktorer och verktyg vid beslutsfattande i läkemedelsutvecklingsprocessen.Lämpliga och tillräckliga icke-kliniska resultat krävs innan ett läkemedel får administreras till friska frivilliga. Icke-kliniska data...

Läs mer »