Znacznik — Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

widoczny 3 wyniki 

Informowanie o ryzyku w przypadku leków

Informowanie o ryzyku jest to dwustronna wymiana informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych ze stosowaniem leku. Pacjenci, firmy i władze ds. zdrowia publicznego odgrywają ważne role w informowaniu o...

Czytaj więcej »

Informacje na temat produktów leczniczych

Informacje na temat produktów leczniczych są przekazywane pacjentom i pracownikom służby zdrowia na różne, ściśle regulowane sposoby — w tym poprzez oznakowanie opakowań, ulotki dołączone do opakowania oraz charakterystykę...

Czytaj więcej »

Przepisywanie leków dla populacji specjalnych

Przepisywanie leków w populacjach specjalnych, takich jak dzieci, osoby w podeszłym wieku, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, może wymagać szczególnej...

Czytaj więcej »