Tagg – Blindning

Visar 5 resultat 

Statistik i kliniska prövningar:Bias

Det finns flera typer av bias som kan förekomma vid kliniska prövningar, bland annat urvals-, mätnings- och publiceringsbias.Statistik används vid kliniska prövningar för att undvika eller korrigera dessa biaser.

Läs mer »

Upplägg av kliniska prövningar

Det finns olika typer av upplägg för kliniska prövningar:randomiserade eller icke-randomiserade kontrollerade prövningar, singel- eller dubbelblindade prövningar och prövningar med superioritet eller icke-inferioritet.

Läs mer »