Tagg – Biotillgänglighet

Visar 2 resultat 

Studietyper i tidig klinisk utveckling

Tidiga kliniska prövningar (fas I och II) måste framför allt fastställa att ett prövningsläkemedel är säkert för människor, samt visa att läkemedlet är effektivt mot den avsedda sjukdom eller det...

Läs mer »

Biotillgänglighet och bioekvivalens

Biotillgänglighet är andelen (procentandelen) av en tillförd dos av oförändrat läkemedel som når blodomloppet (den systemiska cirkulationen).Biotillgängligheten varierar mellan olika läkemedelssubstanser och tillförselvägar.

Läs mer »