Tagg – Behandling

Visar 7 resultat 

medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är artiklar eller instrument som används vid förebyggande, diagnos eller behandling av sjukdomar.Medicintekniska produkter varierar i form och funktion, exempelvis från inhalatorer till pacemakrar till maskiner för...

Läs mer »

Genterapi

Genterapi är ett sätt att återställa funktionen hos celler där gener saknas eller inte fungerar ordentligt.Det är en högst experimentell teknik, men har sett lovande ut vid kliniska prövningar...

Läs mer »

Introduktion till läkemedel

Ett läkemedel definieras vanligtvis som ett medel eller en beredning som kan behandla eller förebygga sjukdom.Läkemedel måste föras in i kroppen, där de sedan sprids till de organ där...

Läs mer »