Κατηγορία - Μη κλινικές μελέτες

Επίδειξη 11 αποτελεσμάτων 

Γενικές μελέτες τοξικότητας

Οι μη κλινικές μελέτες τοξικότητας διερευνούν το προφίλ ασφάλειας ενός φαρμάκου. Οι υποψήφιες ενώσεις πρέπει να υποβληθούν σε πολλές διαφορετικές μελέτες τοξικότητας προτού χορηγηθούν για πρώτη φορά σε κλινικές...

Διαβάστε περισσότερα »

Ζωικά μοντέλα

Τα ζωικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε μη κλινικές δοκιμές επιλέγονται προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 5: Μη κλινικές δοκιμές ασφάλειας

Στο βήμα των μη κλινικών δοκιμών ασφάλειας της διαδικασίας ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων, τα μόρια υποβάλλονται σε δοκιμές ασφάλειας σε ζώα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι αποδεκτά ασφαλή για...

Διαβάστε περισσότερα »

Μη κλινικές απαιτήσεις πριν από τις πρώτες μελέτες σε ανθρώπους

Απαιτείται η ολοκλήρωση ενός εμπεριστατωμένου μη κλινικού προγράμματος προτού ένα φάρμακο δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε ανθρώπους στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών φάσης Ι.

Διαβάστε περισσότερα »

Γαληνική φαρμακευτική: Πώς παρασκευάζονται τα φάρμακα

Η γαληνική φαρμακευτική ασχολείται με τις αρχές της προετοιμασίας και της σύνθεσης δραστικών συστατικών σε έτοιμα προς χρήση φάρμακα, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η απορρόφησή τους από τον οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα »

Ορθή πρακτική (GxP)

GxP είναι η συντομογραφία της γενικής ορθής πρακτικής, η οποία αναφέρεται στη σειρά των νόμων, κανονισμών και οδηγιών που διέπουν διάφορους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης, της δοκιμής, της...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταγραφική ιατρική

1.Εισαγωγή Η μεταγραφική ιατρική, που αναφέρεται επίσης ως μεταγραφική επιστήμη ή μεταγραφική έρευνα, ορίζεται {1} ως ένας τομέας της βιοϊατρικής έρευνας που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και...

Διαβάστε περισσότερα »

Η προγνωστική αξία των μη κλινικών δοκιμών

Τα δεδομένα από μη κλινικές δοκιμές είναι σημαντικά ως ένα εργαλείο πρόγνωσης και λήψης αποφάσεων στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων. Απαιτούνται επαρκή και ικανοποιητικά μη κλινικά αποτελέσματα πριν από τη...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search