Κατηγορία - Κλινική ανάπτυξη / δοκιμές

Επίδειξη 66 αποτελεσμάτων 

Αποζημίωση σε κλινικές δοκιμές

Η αποζημίωση στις κλινικές δοκιμές δεν αποτελεί πάντα κανόνα, αλλά μπορεί να προσφέρεται στους συμμετέχοντες σύμφωνα με διαφορετικά μοντέλα και με την αντίστοιχη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτελέσματα κλινικής μελέτης: Δημοσίευση

Μετά τη δημοσίευσή τους, τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα πρέπει να ελέγχονται με κριτικό τρόπο και να αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία, τη μεροληψία και τη σημασία τους,...

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδημιολογία

Επιδημιολογία είναι η μελέτη των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση, την κατανομή ή την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, των τραυματισμών και άλλων συμβάντων που σχετίζονται με...

Διαβάστε περισσότερα »

Νέες προσεγγίσεις στις κλινικές δοκιμές: Προσαρμοστικός σχεδιασμός

Ο προσαρμοστικός σχεδιασμός στις κλινικές δοκιμές είναι ένας σχετικά ευέλικτος σχεδιασμός που επιτρέπει τις τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα κατά την ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας και των δοκιμών και τις δεοντολογικές ανησυχίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Προκλήσεις πρώιμης ανάπτυξης

Η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων απαιτεί προσοχή ως προς τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Η νομοθεσία στην ΕΕ ορίζει ότι η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία σε κλινικές δοκιμές

Όταν συμμετέχουν γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία σε κλινικές δοκιμές, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η ακούσια έκθεση ενός εμβρύου στο υποψήφιο φάρμακο προτού συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφή σε κλινικές δοκιμές

Η διαδικασία εγγραφής σε κλινικές δοκιμές υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις, όπως και ο τρόπος με τον οποίο οι ανάδοχοι διαφημίζουν τις κλινικές δοκιμές σε υποψήφιους συμμετέχοντες. Οι ασθενείς περνούν...

Διαβάστε περισσότερα »

Συνταγογράφηση φαρμάκων για ειδικούς πληθυσμούς

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί παράγοντες κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες και ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search