Zaangażowanie Francji w działania EUPATI

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Głównym celem francuskiej sieci F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network) jest poprawa działania badań klinicznych we Francji, a w efekcie zwiększenie ich atrakcyjności na scenie międzynarodowej. Jedną z metod działania jest uczestnictwo w szkoleniach specjalistów w tej dziedzinie, co pozwala uzyskać nowe kompetencje, uaktualnić wiadomości i dzielić się doświadczeniami. Patrząc z tej perspektywy, w ciągu 4 lat w sieci F-CRIN opracowano katalog szkoleń dotyczących współpracy, aby oferować wszystkim specjalistom w branży kursy, które zrealizują ich konkretne potrzeby.

Początkowo działania adresowano do specjalistów w zakresie badań, jednak stopniowo rozszerzano krąg odbiorców, korzystając w tym celu z platformy “ORPHANDEV” obsługującej choroby rzadkie, co pozwoliło zaangażować przede wszystkim organizacje pacjenckie.

Możliwość zaangażowania większej liczby pacjentów posiadających lepszą wiedzę w zakresie zasad i problemów badań klinicznych może być korzyścią dla francuskich badań z pewnością nie tylko na poziomie rekrutacji.

Mając to na uwadze, działacze sieci F-CRIN przez ostatnie dwa lata angażowali się w inicjatywy nakierowane na pacjentów, zapewniając wiedzę organizacyjną i edukacyjną, na przykład współorganizując wraz z platformą ORPHANDEV oraz stowarzyszeniami Tous Chercheurs iFrançois Aupetit szkolenie Expliquemoi les essais cliniques” („Wyjaśnij mi, czym są badania kliniczne”).

Warto wspomnieć, że plakat tego szkolenia został nagrodzony na konwencji „RARE 2015” w Montpellier.

F-CRIN będąc krajową infrastrukturą z ambicją objęcia działaniami całej Francji i partnerem sieci ECRIN” ERIC (infrastruktura badawcza) na skalę europejską, jest w naturalny sposób zaangażowana w rozwój francuskiej platformy EUPATI, początkowo w charakterze logistycznego wsparcia jej oficjalnej premiery 18 czerwca 2015 r., a następnie jako partner i doradca w zakresie planu działania.

Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi