Startpaket för minikurs – Välja forskningsprioriteringar

Last update: 19 oktober 2016

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Inledning

Den här EUPATI-minikursens startpaket är utformat för patientdelaktighet vid valet av forskningsprioriteringar.

EUPATI-minikursernas startpaket har tagits fram med hjälp av innehåll i EUPATI:s verktygslåda (Toolbox) och EUPATI:s utbildningskurs för patientexperter (Patient Expert Training Course).Tanken är att startpaketen ska ta upp roller som patienter har under läkemedelsutvecklingen, t.ex. de som visas i figuren nedan.

Patienter kan vara delaktiga under hela processen bakom läkemedels-F&O. Det här diagrammet av Geissler, Ryll, Leto och Uhlenhopp identifierar några befintliga områden där patienter är delaktiga i processen.Det visar expertisnivån som krävs för ett sjukdomsområde och de olika områden som patienter kan vara delaktiga i.

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om ämnet.Varje startpaket innehåller ett urval PPT-presentationer som du kan använda för att utbilda patienter/patientrepresentanter om grunderna inom området, t.ex. i ett tvåtimmars- eller endagsseminarium.

Startpaketen baseras på befintligt innehåll från EUPATI Toolbox samt ytterligare länkar till verktygslådans extramaterial.Startpaketen är inte färdiga kursmoduler. Avsikten är att en erfaren utbildare ska kunna återanvända resurserna i dem för att förbereda och genomföra en kurs.Du måste redigera dem och sätta dem i ett sammanhang.

Innan du börjar ska du ladda ned och läsa ”Manual för utbildare”.

Välja forskningsprioriteringar

Det här startpaketet innehåller bakgrundsinformation, bilder, ett videoklipp och frågor som kan användas för att skapa utbildningar för patienter som vill delta i arbetet med att välja forskningsprioriteringar.

Viktig läsning

Upptäckt och utveckling av läkemedel

Framställa ett läkemedel.Steg 1:Pre-discovery

Framställa ett läkemedel.Steg 2:Val av mål

Framställa ett läkemedel.Steg 3 och 4:Välja en molekyl eller ”lead”

Framställa ett läkemedel.Steg 5:Icke-klinisk säkerhetstestning

Framställa ett läkemedel.Steg 6:Fas I – Mekanismvalidering (eng. proof of mechanism)

Framställa ett läkemedel.Steg 7:Fas II – Konceptvalidering (eng. proof of concept)

Framställa ett läkemedel.Steg 8:Bekräftande studier

Framställa ett läkemedel.Steg 9:Inlämning till tillsynsmyndighet

Framställa ett läkemedel.Steg 10:Livscykelhantering

Nya forskningsområden för personanpassad medicin

Introduktion till klinisk forskning

Utmaningar inom personanpassad medicin

Styrkan i patientens röst inom forskning

Off label-användning

Valfritt innehåll

Det finns inget valfritt innehåll i startpaketet Välja forskningsprioriteringar.

Presentationer

Frågor

I framtiden kommer det att finnas frågor för alla presentationer om:

  • Upptäckt och utveckling av läkemedel
  • Framställa ett läkemedel.Steg 1–10:
  • Nya forskningsområden för personanpassad medicin
  • Utmaningar inom personanpassad medicin
  • Off label-användning

Videoklipp

En introduktion till klinisk forskning [ECRAN] kan laddas ned från EUPATIVimeo.

Utforska historien om kliniska prövningar ända tillbaka till 1747 och lär dig mer om hur de fungerar i dag i den här korta videon från ECRAN-projektet.

Clinical Research” av ECRAN-projektet är licensierad under CC BY-NC-SA 4.0

Användarvillkor – Creative Commons

Kom ihåg att allt utbildningsmaterial från EUPATI publiceras enligt en Creative Commons-licens, vilket också gäller allt som baseras på materialet!Därför

  • måste du ange licensen i ditt kursmaterial.
  • måste du också ge ut ditt kursmaterial enligt Creative Commons-licensen när du använder EUPATI-material.

Exempel på hur du refererar till materialet om du inte har ändrat någonting:
Phases of Clinical Development” av EUPATI är licensierat enligt CC BY-NC-SA 4.0.

Exempel på hur du refererar till materialet om du har ändrat någonting:
My clinical trials guide” är baserad på “Phases of Clinical Development” av EUPATI och används enligt CC BY-NC-SA 4.0.”Min handbok för kliniska prövningar” är licensierad enligt CC BY-NC-SA 4.0 av Matthew.

Du kan läsa mer om användning av EUPATI-materialet på Creative Commons-sidaneupati.eu

Användning av EUPATI-logotypen

EUPATI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av European Patients Forum.

Förutom i det begränsade syftet att visa att arbetet har skapats av eller licensierats från EUPATI (European Patients Academy for Therapeutic Innovation), eller i samarbete med EUPATI, tillåter inte European Patients Forum (EPF) användning, av någon part, av varumärket ”EUPATI” eller något relaterat varumärke eller relaterad logotyp för EUPATI utan skriftligt förhandsgodkännande från EPF.All tillåten användning sker i enligt med EUPATI:s då gällande riktlinjer för varumärkesanvändning, som kan publiceras på dess webbplats eller göras tillgängliga på begäran då och då.

 

A2-SK-research-priorities-V1.0

Artikelinformation

Kategorier:

Etiketter: , , ,
Överst på sidan

Sök i verktygslådan