Zaangażowanie pacjentów — współpraca w zakresie badań i rozwoju nad HIV

Last update: 11 lipca 2023

Wprowadzenie

Współpraca w zakresie badań i rozwoju między organizacją pacjencką European AIDS Treatment Group, stowarzyszeniem European Liver Patients Association, organizacją Treatment Action Group oraz działem badań i rozwoju firmy Janssen.

Opis przypadku

Pacjenci byli zaangażowani w następujący działania:

 • Projektowanie i weryfikacja protokołu.
 • Weryfikacja formularza świadomej zgody.
 • Udział w pracach komitetu monitorowania bezpieczeństwa leków.
 • Udział w spotkaniu badaczy.
 • Budowanie potencjału w zakresie ekonomiki zdrowia.

Firma Janssen zainicjowała także współpracę ze szkołą wyższą London School of Economics; ponadto utworzono program edukacyjny dopasowany do potrzeb członków organizacji EATG. Następnie szkolenie dotyczące budowania potencjału prowadzono w obrębie organizacji bez dalszego zaangażowania firmy.

Typy zaangażowanych pacjentów (rzeczników)

 • Pacjenci/rodzice osobiście doświadczający choroby.
 • Pacjent-ekspert/rzecznik pacjentów posiadający rozległą wiedzę na temat choroby, ale niewielkie doświadczenie badawczo-rozwojowe.
 • Pacjent-ekspert/rzecznik pacjentów posiadający rozległą wiedzę na temat choroby i znaczne doświadczenie badawczo-rozwojowe.

Korzyści wynikające z zaangażowania pacjentów

Współpraca ta doprowadziła do:

 • Bardziej ukierunkowanego rozwoju.
 • Lepszego zrozumienia rzeczywistych potrzeb w zakresie badań i rozwoju.
 • Szybszego włączenia do badań.
 • Bliższego kontaktu między ekspertami w dziedzinie badań i rozwoju i beneficjentami świadczeń (motywacja).
 • Lepszych wyników dla pacjentów.

Wyzwania i bariery

W przypadku chorób innych niż HIV profesorowie i eksperci nie zawsze chcą współpracować z pacjentami.

Dyskutowaliśmy z takimi osobami i przedstawiliśmy organizację EATG jako wzorowy model współpracy.

Wnioski

Konieczność stworzenia procesu w celu zapewnienia jego ciągłości, wychodząc poza oczekiwania pojedynczych osób.

Konieczność zapewnienia odpowiedniej znajomości zagadnień przez pacjentów w celu zoptymalizowania możliwości wyrażenia opinii.

Możliwość powtórzenia tego rodzaju współpracy z większą liczbą grup pacjentów i rzeczników praw pacjentów w celu poszerzenia wiedzy na różne tematy m.in. na ekonomikę zdrowia.

A3-HIV-V1.0

Załączniki

Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi