Implicarea pacienților în HTA

Last update: 23 noiembrie 2015

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Introducere

Organismele de HTA nu au o structură universală de organizare; de asemenea, nu există doar o singură cale de implicare a pacienților în activitatea unui organism de HTA. Modul de implicare a pacienților într-un organism de HTA depinde de contextul cultural și politic. Implicarea pacienților în HTA trebuie să aibă loc ca rezultat al unui parteneriat între organismul de HTA și reprezentanții pacienților și să evolueze permanent ca rezultat al experienței și feedback-ului.

Implicarea pacienților

HTA este utilizată pentru a susține deciziile de politici publice (cu alte cuvinte, deciziile care afectează toți potențialii utilizatori ai unui sistem de sănătate). În majoritatea jurisdicțiilor lumii, miniștrii sănătății nu sunt responsabili numai față de pacienții care necesită îngrijire imediată, ci și față de contribuabili, care reprezintă sursa principală de finanțare a sistemelor naționale de sănătate. Deciziile legate de sănătate ne privesc pe toți: cu toții suntem fie pacienți, fie viitori pacienți.

Abordările implicării pacienților în HTA variază de la un sistem de sănătate la altul și de la o țară la alta. Aceste abordări pot fi de următoarele tipuri:

 • De jos în sus – în care procesul este focalizat direct pe participarea și implicarea pacienților și publicului
 • De sus în jos – în care publicul este doar reprezentat sau consultat.

Implicarea pacienților și publicului în procesul de HTA și echilibrarea nevoilor individuale cu cele ale populației sunt importante. Trebuie adoptate măsuri pentru eliminarea inegalității dintre reprezentarea intereselor profesioniștilor și industriei și cele ale cetățenilor și pacienților.

Simpla afirmație că o nouă tehnologie este „necesară” odată ce aceasta începe să fie evaluată nu este suficientă pentru a influența sau determina deciziile factorilor de decizie cu responsabilitate publică și ale organismelor HTA care îi susțin. O cale eficientă de asigurare a participării pacienților ar putea fi caracterizată, însă, ca implicare (mai degrabă decât reprezentare). În organismele de HTA, pacienții participă în mai multe domenii ale HTA. Implicarea activă a pacienților și publicului în HTA poate include diferite combinații de activități precum1:

 • Rolul de membri ai consiliilor, comitetelor și grupurilor de lucru pentru HTA
 • Identificarea potențialelor subiecte de HTA
 • Identificarea timpurie a potențialelor grupuri-țintă pentru rapoartele de HTA
 • Stabilirea priorităților diferitelor subiecte de HTA
 • Identificarea rezultatelor medicale și a altor efecte (economice, sociale etc.) care trebuie evaluate
 • Analiza propunerilor sau licitațiilor provenite de la organizații/contractanți externi pentru efectuarea procedurilor de HTA
 • Furnizarea de opinii ale experților destinate comitetelor de evaluare
 • Furnizarea de dovezi pentru HTA
 • Analiza ciornelor de rapoarte și recomandări HTA
 • Contribuții la conceperea și pregătirea unor rezumate de rapoarte HTA ușor de înțeles de către pacienți
 • Diseminarea concluziilor HTA în rândul creatorilor de politici publice, grupurilor de pacienți și altor grupuri țintă
 • Evaluarea utilizării recomandărilor HTA

(Adaptat după Facey, 2010)

Pe măsură ce organizațiile pacienților se familiarizează cu HTA, acestea își sporesc implicarea în dezbaterile privind prioritățile politicilor publice și accesul la acestea. De asemenea, organizațiile pacienților utilizează acum recomandările HTA pentru a defini căi de acțiune și persuasiune privind accesul la noile terapii sau îmbunătățirea utilizării celor existente.

Resurse suplimentare

OECD (2005). ‘Health technologies and decision making’. Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development. Retrieved 20 November, 2015, from: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/health-technologies-and-decision-making_9789264016224-en#page1. DOI: 10.1787/9789264016224-en

Referințe

 1. Drummond M, Schwartz JS, Jönsson B. (2008). ‘Key principles for the improved conduct of health technology assessments for resource allocation decisions.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 24(3), 244–258.
 2. Facey, K., Boivin, A., Gracia, J., Hansen, H.P., et al. (2010). ‘Patients’ perspectives in health technology assessment: a route to robust evidence and fair deliberation.’ International Journal of Technology Assessment in Health Care, 26(3), 334-40.

A2-6.02.4-v1.1

Înapoi sus

Căutare Set de instrumente