Conducerea și structura organismelor de HTA

Last update: 23 noiembrie 2015

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

Introducere

Evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) variază de la o țară (regiune sau chiar provincie) la alta, în funcție de structura și condițiile fiecărui sistem național de sănătate. În general, organismele de HTA sunt înființate având o anumită relație cu structurile administrative ale sistemului de sănătate respectiv. De exemplu:

  • Sistemul de sănătate al Spaniei este administrat regional și include, prin urmare, organisme de HTA regionale.
  • Franța are un sistem de sănătate și un organism de HTA mai centralizate.

Organizarea

Nu există niciun format universal acceptat pentru HTA, iar structura unui organism de HTA dintr-o anumită țară este influențată de sistemul de sănătate din țara respectivă și de nivelul de implicare guvernamentală în acesta. Organismele eficiente de HTA pot asigura rigoarea metodologică și utiliza informații multi-disciplinare pentru a produce și disemina cercetări de înaltă calitate, relevante pentru politicile publice, către factorii de decizie din sistemul de sănătate. Acest lucru necesită adaptarea organismului de HTA la procesele de decizie din sistemul de sănătate și la nevoile și interesele factorilor de decizie.

Există mai multe structuri existente ale organismelor de HTA. Acestea:

  • pot fi înființate de către ministerele sănătății (în general, acolo unde guvernele au o implicare substanțială în finanțarea sistemelor de sănătate),
  • pot primi o combinație de finanțare publică și privată,
  • pot face parte din aranjamente în care sectorul privat trebuie să plătească organizației de HTA evaluarea unui nou medicament,
  • pot fi independente față de guvern, efectuând, însă, activitățile de HTA în beneficiul guvernelor sau al altor clienți,
  • pot reprezenta proiecte de HTA inițiate de către organizațiile profesionale din domeniul sănătății,
  • pot reprezenta organisme de HTA finanțate de mediul academic și apărute în cadrul acestuia.

Principala caracteristică a oricărui organism de HTA eficient constă în capacitatea acestuia de a susține factorii de decizie din sistemul de sănătate. Într-un sistem de sănătate centralizat, precum cel din Anglia, un singur organism de HTA (precum Institutul Național britanic pentru Sănătate și Excelență în Îngrijirea Medicală (National Institute for Health and Care Excellence – NICE)) poate fi suficient pentru susținerea deciziilor. Pe de altă parte, în sistemele descentralizate de sănătate precum cele din Italia sau Spania, pot fi necesare mai multe organizații de HTA.

Factor de decizie

Exemple de structuri și aranjamente de finanțare a organismelor de HTA
Exemple de organisme de HTA An Finanțator Factor de decizie
Oficiul Basc pentru Evaluarea Tehnologiilor Medicale, Spania 1992 Public Regional
Hayes, Inc. USA 1989 Privat Diverse surse
Consiliul Suedez de Evaluare a Tehnologiilor Medicale (SBU), Suedia 1987 Public Național-regional
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), Germania 2004 Public Federal
Haute Autorité de Santé (HAS), Franța 2004 Public Federal

Negocierea rolului unui organism de HTA în cadrul unui sistem de sănătate ține de context, iar natura rezultatelor generate de un organism de HTA va reflecta structura valorilor angajaților acestuia și celor față de care este responsabil organismul respectiv. După evaluarea unei tehnologii, urmează un proces social prin care sunt adoptate decizii privind alocarea deciziilor și accesul la tehnologii. Acest proces social reflectă, în mod normal, valorile și interesele principalelor părți implicate.

Gestionarea relației dintre HTA și dezvoltătorii de tehnologii

Nu există nicio modalitate perfectă de gestionare a legăturilor dintre cei care produc tehnologiile și cei care le evaluează. În numeroase cazuri, de exemplu, și în special pentru procesele de HTA finanțate de guverne, desfășurate în cadrul sistemelor de sănătate cu finanțare publică, producătorii de tehnologii și alte părți implicate sunt excluși din acest proces și pot considera că HTA este doar un mijloc de întârziere a punerii pe piață a noilor tehnologii sau de reducere a prețurilor acestora. Organismele de HTA trebuie să își recunoască legăturile cu principalele părți implicate și să caute mijloace de a stabili relații solide și responsabile cu acestea. De exemplu, transparența procesului de evaluare creează un cadru de colaborare mai degrabă decât unul de confruntare, iar principiile HTA oferă îndrumări utile privind relația cu părțile implicate în procesul de HTA.

Controlul costurilor

În anumite cazuri, factorii de decizie utilizează, într-adevăr, HTA pentru a controla costurile. Un organism de HTA interesat exclusiv de controlul costurilor se va confrunta, însă, foarte probabil cu dificultăți semnificative în relația cu părțile implicate. Deși costurile tehnologiilor reprezintă aproape întotdeauna un factor important pentru HTA, abordarea acestora ca subiecte unice de interes scapă din vedere cel puțin jumătate din procesul de dezvoltare a tehnologiilor medicale – mai ales efectele acestor tehnologii care țin de îmbunătățirea sănătății și a funcționării sistemelor de sănătate.

Tehnologiile de sănătate care nu au beneficii clare legate de sănătate sunt ușor de ignorat, cu sau fără HTA. Pentru marea majoritate a tehnologiilor, însă, progresele beneficiilor legate de sănătate sunt însoțite de costuri pentru persoanele private sau sistemele de sănătate și au implicații legate de alocarea resurselor de către persoanele private și întreaga societate. În majoritatea cazurilor, îmbunătățirile legate de sănătate nu implică reduceri ale cheltuielilor sistemelor de sănătate. Trebuie adoptate decizii foarte dificile privind cheltuirea unor bugete de sănătate limitate, care vor lua în calcul, de asemenea, implicațiile pe termen lung legate de beneficiile de sănătate publică.

Atașament

A2-6.02.3-v1.1

Înapoi sus

Căutare Set de instrumente