Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
  • p

  • PålidelighedPålideligheden af en måling eller et instrument er, hvor konsistent målingen eller instrumentet er. En pålidelig måling giver samme resultat, når den gentages tilfældigt hos den samme patient eller på samme prøve. Det samme gælder for et pålideligt instrument. I kliniske forsøg er pålidelighed(...)
  • PatientårPatientår (eller personår) bruges i mange kliniske undersøgelser og statistiske risikovurderinger.Patientår beregnes på følgende måde: Hvis 15 patienter deltager i en undersøgelse af hjerteanfald i 20 år, har undersøgelsen omfattet 300 patientår (15 x 20). Dette tal kan divideres med antallet(...)
  • Periodisk benefit-risk-evalueringsrapportEn periodisk benefit-risk-evalueringsrapport er et sikkerhedsrapportformat, der er beskrevet i ICH-E2C(R2)-retningslinjerne, og som anvendes som basis for den periodisk opdaterede sikkerhedsrapport (PSUR – Periodic Safety Update Report). Rapporten udarbejdes af indehaveren af(...)
  • Periodisk opdateret sikkerhedsrapportEn periodisk opdateret sikkerhedsrapport (PSUR – Periodic Safety Update Report) er EU-terminologi for en periodisk benefit-risk-evalueringsrapport (PBRER – Periodic Benefit Risk Evaluation Report). Den udarbejdes af indehaveren af markedsføringstilladelsen (den person eller virksomhed, der har(...)
  • PublikationsbiasPublikationsbias opstår, når en type undersøgelsesresultat er mere tilbøjeligt til at blive udgivet end et andet.Hvis der f.eks. publiceres resultater af undersøgelser, der viser, at en ny behandling giver signifikante fordele, men der ikke nødvendigvis publiceres undersøgelser, som viser en(...)