Patientår

«Tilbage til ordlisteindeks

Patientår (eller personår) bruges i mange kliniske undersøgelser og statistiske risikovurderinger.

Patientår beregnes på følgende måde: Hvis 15 patienter deltager i en undersøgelse af hjerteanfald i 20 år, har undersøgelsen omfattet 300 patientår (15 x 20). Dette tal kan divideres med antallet at patienter, der er blevet berørt af en bestemt tilstand eller hændelse. Hvis seks patienter f.eks. har fået hjerteanfald, vil det svare til ét hjerteanfald for hver 50 patientår i undersøgelsen (300 : 6 = 50).

Denne måde at se på data på kan afsløre tendenser og giver forskerene mulighed for at angive risikoniveauer. I mange undersøgelser af ny medicin udtrykkes resultaterne ved hjælp af patientår. Hvis der f.eks. er én alvorlig bivirkning for hver 1.000 patientår i en undersøgelse, kan dette anses for at være et acceptabelt risikoniveau.

Synonymer:
personår, personår
«Tilbage til ordlisteindeks