Publikationsbias

«Tilbage til ordlisteindeks

Publikationsbias opstår, når en type undersøgelsesresultat er mere tilbøjeligt til at blive udgivet end et andet.

Hvis der f.eks. publiceres resultater af undersøgelser, der viser, at en ny behandling giver signifikante fordele, men der ikke nødvendigvis publiceres undersøgelser, som viser en mindre eller slet ingen fordele, fører dette til udgivelsesbias. Effekten er, at fordelen ved den nye behandling overdrives.

Der findes metoder til at adressere publikationsbias. Der findes f.eks. offentlige databaser, hvor kliniske forsøg kan registreres, før de starter. På den måde er alle de registrerede forsøg offentligt kendte, også dem, der ender med ikke at demonstrere nogen signifikante fordele ved behandlingen i undersøgelsen. Forskerne opfordres til at registrere deres forsøg, fordi f.eks. visse højt profilerede medicinske tidsskrifter insisterer på, at de kun vil udgive forsøg, der tidligere er blevet registreret i en offentlig database.

«Tilbage til ordlisteindeks