Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
  • n

  • Nært beslægtet lægemiddelNært beslægtede lægemidler er produkter, der har mere eller mindre samme kliniske resultater som eksisterende lægemidler. Det er stoffer, der strukturelt er meget lig allerede kendte lægemidler, og som har samme virkningsmekanisme og kun mindre farmakologiske forskelle. De kan give nogle(...)
  • National kompetent myndighedEn national kompetent myndighed – eller lægemiddelmyndighed – har bemyndigelse til at bevilge markedsføringstilladelser til lægemidler i sit område. Nationale kompetente myndigheder er organisationer, der har den retsligt delegerede eller tildelte bemyndigelse til at udføre en bestemt(...)
  • NedbrydningsprodukterKemiske produkter dannet ved nedbrydning af et lægemiddel, som skyldes f.eks. lys, temperatur, vand, reaktion med inaktive stoffer eller beholder- og lukkesystemer mv.
  • Niveau uden observerede bivirkningerNiveauet uden observerede bivirkninger (NOAEL – no observed adverse effect level) er den højeste testede dosis af et lægemiddel, som ikke giver øget hyppighed af bivirkninger (biologiske eller statistisk signifikante) ved sammenligning med kontrolpræparatet.Selv om NOAEL-metoden indebærer en(...)
  • NulhypoteseOrdet "nul" kan forstås som "ingen ændring". En nulhypotese er typisk standardantagelsen og defineres som den forudsigelse, at der ikke er nogen interaktion mellem variabler. For eksempel siger nulhypotesen, at der ikke foreligger en årsagssammenhæng mellem en ny behandling og en mindskning(...)
  • Nyt molekyleNye molekyler (NME –New Molecular Entities) er stoffer, der fremkommer under forskningen i lægemidler, og som ikke er en udgave eller et derivat af et eksisterende, tidligere undersøgt/godkendt stof. De har lovende aktivitet i forhold til et bestemt mål, der anses for at være vigtigt i en(...)
  • NytteværdiNytteværdi, eller anvendelighed, er evnen (den oplevede evne) til at opfylde behov eller fornødenheder. Inden for sundhedsøkonomi måler nytteværdien styrken af patientpræferencer. For eksempel hvor vigtige forskellige faktorer såsom symptomer, smerte og psykisk helbred er for patienterne.(...)