Nulhypotese

«Tilbage til ordlisteindeks

Ordet “nul” kan forstås som “ingen ændring”. En nulhypotese er typisk standardantagelsen og defineres som den forudsigelse, at der ikke er nogen interaktion mellem variabler.

For eksempel siger nulhypotesen, at der ikke foreligger en årsagssammenhæng mellem en ny behandling og en mindskning af sygdomssymptomer. Med andre ord betyder dette, at en ny behandling ikke udgør en forbedring i forhold til standardbehandlingen – og at eventuelle observationer af bedring skyldes tilfældigheder.

Et sådant udsagn kan afprøves i en videnskabelig undersøgelse såsom et klinisk forsøg med anvendelse af relevante statistiske test. Hvis et klinisk forsøg finder, at der faktisk er en årsagssammenhæng, og at den nye behandling medfører en bedring, er nulhypotesen modbevist og kan forkastes. I så fald kan den alternative hypotese eller forskningshypotesen anvendes – i dette eksempel betyder det, at den nye behandling er bedre end standardbehandlingen.

«Tilbage til ordlisteindeks