Nyt molekyle

«Tilbage til ordlisteindeks

Nye molekyler (NME –New Molecular Entities) er stoffer, der fremkommer under forskningen i lægemidler, og som ikke er en udgave eller et derivat af et eksisterende, tidligere undersøgt/godkendt stof. De har lovende aktivitet i forhold til et bestemt mål, der anses for at være vigtigt i en sygdom, men kendskabet til virkningen, sikkerheden, toksiciteten, farmakokinetikken og metabolismen hos mennesker er meget lille. Et fuldt udviklingsprogram med non-kliniske og kliniske forsøg skal gennemføres for at vurdere et nyt originalpræparats potentiale til at blive et lægemiddel.

Synonymer:
Nyt originalpræparat
«Tilbage til ordlisteindeks