Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
  • m

  • Maksimalt tolereret dosisDen maksimalt tolererede dosis (MTD) er den højeste dosis af et lægemiddel eller en behandling, som giver den ønskede effekt uden at medføre uacceptable bivirkninger. Den fastlægges i kliniske forsøg ved at teste stigende doser på forskellige grupper af mennesker, indtil den højeste dosis med(...)
  • MålpatientpopulationRefererer til de patienter, som lægemidlet er beregnet til.
  • Målrettet medicinDet er lægemidler, der er fremstillet på en måde, så medicinens aktivitet koncentreres i bestemte dele af kroppen. Formålet med målrettet medicin er at øge det tidsrum, hvor medicinen interagerer med det syge væv i en bestemt del af kroppen, og skåne andre dele (f.eks. ved at påvirke(...)
  • MarkedseneretDen periode på 10 år efter markedsføringstilladelsen til et lægemiddel mod en sjælden sygdom, hvor lignende lægemidler med samme indikation ikke kan markedsføres. Markedseneret må ikke forveksles med markedsbeskyttelse eller dataeneretmarkedseneret gælder kun for lægemidler mod sjældne(...)
  • MedicinudviklingMedicinudvikling er den proces, der består i at bringe et nyt lægemiddel på markedet, når et kandidatlægemiddel (kemisk forbindelse) er blevet identificeret i lægemiddelforskningen. Processen omfatter non-kliniske test på mikroorganismer og dyr, ansøgning til lægemiddelmyndighederne om(...)