Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • i

 • Idiosynkratisk lægemiddelreaktionEn reaktion på en behandling eller et lægemiddel, der forekommer sjældent og uforudsigeligt hos en lille procentdel af populationen. Sådanne reaktioner forekommer ofte ved eksponering for nye lægemidler og kan ikke forklares ved hjælp af lægemidlets kendte virkningsmekanismer. De forekommer(...)
 • Ikke-skadeIkke-skade betyder ikke at volde skade. Traditionelt er dette et grundlæggende princip i de lægeetiske regler og en del af den hippokratiske ed (en ed, som nye læger aflægger i mange lande, og som også kaldes lægeløftet). Et eksempel på en ikke-skadevoldende handling ville være at afbryde(...)
 • ImmunotoksicitetImmunotoksicitet er skade på immunsystemet, der skyldes eksponering for kemiske stoffer. Test for immunotoksicitet er et fast element ved udvikling af stoffer som mulige nye lægemidler. Symptomer på immunotoksicitet kan omfatte hyppigere eller mere alvorlige infektionssygdomme eller kræft.(...)
 • Informeret samtykkeEt informeret samtykke er en persons frivillige accept, baseret på forståelsen af den relevante information, af at deltage i forskning eller et klinisk forsøg eller at få foretaget et bestemt medicinsk indgreb.Før der kan udføres nogen form for forskning, skal deltagerne informeres om alle(...)
 • InklusionskriterierInklusionskriterier er de karakteristika, som potentielle deltagere skal have for at komme i betragtning til at deltage i et forsøg. De beskriver patientpopulationen og patientudvælgelseskriterierne. Inklusionskriterier skal angive, hvilken testtype der bruges til at stille patienternes(...)
 • "

 • "Intention-to-treat""Intention-to-treat" (ITT) er en analyse af deltagerne i et klinisk forsøg baseret på den gruppe, som de oprindeligt blev placeret i, i stedet for at være baseret på den behandling, de endte med at få. Det er lige meget, om de forlader forsøget før afslutningen, om de overholder(...)
 • i

 • Internationalt fællesnavn (International Non-proprietary Name)Et internationalt fællesnavn (INN – International Non-proprietary Name) er et officielt generisk navn, som et farmaceutisk stof får. INN-navne letter kommunikationen, fordi der fastsættes et standardnavn for ethvert stof på markedet med mere end ét varemærke. Hvert INN-navn er éntydigt,(...)
 • IntravenosIntravenos înseamnă „în venă”. Acest termen este utilizat pentru a indica perfuziile sau lichidele administrate direct într-o venă cu ajutorul unei seringi sau al unui cateter (tub) intravenos. În comparație cu alte căi de administrare, calea intravenoasă este cea mai rapidă metodă de(...)
 • Investigators brochureInvestigatorens brochure (IB) er et omfattende dokument, der sammenfatter alle de relevante kliniske og non-kliniske oplysninger om det lægemiddel, som skal undersøges i mennesker.En IB indeholder et afsnit med "Sammenfatning af data og vejledning til investigatoren (lægen)", som har til(...)