Ikke-skade

«Tilbage til ordlisteindeks

Ikke-skade betyder ikke at volde skade. Traditionelt er dette et grundlæggende princip i de lægeetiske regler og en del af den hippokratiske ed (en ed, som nye læger aflægger i mange lande, og som også kaldes lægeløftet). Et eksempel på en ikke-skadevoldende handling ville være at afbryde behandling med en medicin, som er kendt for at være skadelig, eller at nægte at give medicin til en patient, hvis det ikke er dokumenteret, at den er effektiv.

Der opstår dog ofte etiske dilemmaer. I mange medicinske situationer skal ikke-skade afvejes i forhold til princippet om gode intentioner (en handling, der foretages til gavn for andre). For eksempel kan mange nyttige lægemidler også have alvorlige bivirkninger, så risici og fordele skal overvejes nøje af læger og patienter. I sidste ende skal patienten beslutte, om fordelene opvejer risiciene, inden denne giver samtykke til en behandling.

«Tilbage til ordlisteindeks