Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
  • c

  • Case-kontrolundersøgelserEn case-kontrolundersøgelse er en undersøgelse, der sammenligner to grupper retrospektivt.Mennesker, der f.eks. har udviklet en sygdom, kan blive sammenlignet med en gruppe mennesker, der ikke har sygdommen. Forskeren undersøger, om der er nogen forskelle på de to grupper med hensyn til deres(...)
  • Central procedureDen centrale procedure er en proces til opnåelse af markedsføringstilladelse til et lægemiddel i EU. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA - European Medicines Agency) har ansvaret for den centrale godkendelsesprocedure for lægemidler til mennesker og dyr. Proceduren fører til én enkelt(...)
  • ConcomitansNoget, der eksisterer eller forekommer på samme tid som noget andet. Det kan være en naturlig hændelse, men inden for medicin bruges det til at betegne: Samtidig medicinering: To eller flere lægemidler gives samtidig ved behandling af sygdomme eller Samtidig sygdom: En sekundær sygdom (eller(...)