Toksyczność rozwojowa i rozrodcza

« Powrót do indeksu słownika

Toksyczność rozwojową i rozrodczą (DART) bada się u zwierząt, aby sprawdzić substancje chemiczne lub leki, które mogą mieć wpływ na normalne rozmnażanie. Mowa tutaj m.in. o negatywnym wpływie na funkcje seksualne i płodność u dorosłych osobników płci męskiej i żeńskiej, a także o toksyczności rozwojowej u potomstwa (dzieci).

« Powrót do indeksu słownika