Rekrutacja

« Powrót do indeksu słownika

Rekrutacja to proces stosowany przez badaczy w celu włączenia ludzi (uczestników) do badania klinicznego. Podstawę rekrutacji stanowią kryteria włączenia i wykluczenia udokumentowane w protokole badania.

« Powrót do indeksu słownika