Ramię badania

« Powrót do indeksu słownika

Ramię badania klinicznego to grupa uczestników poddawana takiej samej interwencji (tj. takim samym procedurom medycznym — włączając w to leczenie) lub niepoddawana żadnej interwencji, zgodnie z protokołem badania. Wiele badań randomizowanych ma dwa ramiona, ale niektóre mogą mieć trzy lub więcej. Odpowiednia decyzja jest podejmowana przed rozpoczęciem badania.

Badania o kilku ramionach (wieloramienne) pozwala na jednoczesne testowanie kilku metod leczenia i może ograniczać koszty i czas potrzebne na rozwój kliniczny. Wieloramienne i wieloetapowe badania kliniczne są efektem dalszego rozwoju tej koncepcji. Umożliwiają wstrzymanie rekrutacji uczestników do danego ramienia, jeśli leczenie nie daje zadowalających wyników. Wieloramienne i wieloetapowe badania kliniczne umożliwiają dodawanie do badania nowych metod leczenia, kiedy będą gotowe do testowania.

Synonimy:
ramię badania klinicznego, ramię, ramiona badania klinicznego, ramiona badania
« Powrót do indeksu słownika