Przestrzeganie zaleceń lekarskich

« Powrót do indeksu słownika

W medycynie, przestrzeganie zaleceń lekarskich jest miarą stosowania się pacjenta do porad lekarskich. Złe przestrzeganie zaleceń lekarskich często jest związane z przyjmowaniem przepisanych leków lub stosowaniem schematu leczenia niezgodnie z zaleceniami. Nieprzestrzeganie lub złe przestrzeganie zaleceń lekarskich było zgłaszane jako istotny problem praktyki medycznej i może mieć wpływ na wyniki badania klinicznego. Złe przestrzeganie zaleceń lub niestosowanie się do instrukcji leczenia może być spowodowane wieloma czynnikami, np. nieodpowiednią komunikacją, zapomnieniem lub odczuwaniem nieprzyjemnych skutków ubocznych.

Wysiłki zmierzające do poprawy przestrzegania zaleceń w praktyce klinicznej obejmowały stosowanie prostszych opakowań leków, zaopatrywanie w „przypominacze” o lekach, poprawę edukacji pacjenta i ograniczenie liczby przepisywanych jednocześnie leków. W badaniach klinicznych stosuje się różne miary przestrzegania zaleceń lekarskich, np.: ocenę odpowiedzi farmakologicznej, dzienniki elektroniczne, liczenie pozostałych tabletek, urządzenia do monitorowania usuwania tabletek z opakowania, badania na obecność leku we krwi lub w moczu lub zastosowanie znaczników/wskaźników farmakologicznych.

« Powrót do indeksu słownika