Produkty lecznicze terapii zaawansowanej

« Powrót do indeksu słownika

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ATMP) są to nowe produkty lecznicze przeznaczone do stosowania u ludzi, wykorzystujące geny (terapia genowa), komórki (terapia komórkowa) lub tkanki (inżynieria tkankowa). Mają wielki potencjał i otwierają drogę do nowych metod leczenia wielu chorób lub urazów, na przykład skóry u ofiar poparzeń, choroby Alzheimera, raka lub dystrofii mięśniowej.

« Powrót do indeksu słownika