Procedura zdecentralizowana

« Powrót do indeksu słownika

Procedura zdecentralizowana to proces wydawania pozwoleń dla leków w więcej niż jednym kraju członkowskim w tym samym czasie.

« Powrót do indeksu słownika