Procedura wzajemnego uznania

« Powrót do indeksu słownika

Procedura wzajemnego uznania to system wydawania pozwoleń dla leków przez poszczególne państwa członkowskie (zainteresowane państwa członkowskie) uznające pozwolenia wydane przez inne państwo członkowskie (referencyjne państwo członkowskie), które zbadało nowy lek i wydało na niego pozwolenie.

« Powrót do indeksu słownika