Populacja badana

« Powrót do indeksu słownika

Populacja badana to grupa uczestników badania. W badaniu klinicznym kryteria włączenia i wyłączania określają, kto może zostać uczestnikiem badania, a więc definiują cechy populacji badanej.

« Powrót do indeksu słownika