Nieskuteczność

« Powrót do indeksu słownika

Nieskuteczność jest to niemożność osiągnięcia przez badanie kliniczne założonych celów.

Problemy związane na przykład z rekrutacją niewystarczającej liczby pacjentów mogą oznaczać, że badanie nie da wyników, które można poddać prawidłowej analizie statystycznej. Jeśli w czasie badania wystąpią takie problemy, może okazać się, że badanie należy przerwać na wczesnym etapie. Taki rodzaj obliczeń nosi nazwę analizy nieskuteczności i jest jednym z rodzajów analizy pośredniej.

Wczesne przerwanie badania ze względu na niemożność uzyskania statystycznie wiarygodnego wyniku jest słuszne etycznie, ponieważ zapobiega niepotrzebnemu poddawaniu pacjentów leczeniu lub innym zabiegom. Poza tym pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

« Powrót do indeksu słownika