Nadekspresja

« Powrót do indeksu słownika

Nadekspresja występuje, jeśli gen jest nadmiernie aktywny i wytwarza zbyt wiele kodowanych przez siebie białek. Zwykle różne mechanizmy molekularne zapewniają, że ekspresja genu pozostaje na właściwym poziomie we właściwym czasie. Wiele nowotworów powstaje na skutek nadekspresji głównych genów regulatorowych.

« Powrót do indeksu słownika