Model wieloramienny, wieloetapowy

« Powrót do indeksu słownika

Badania w modelu wieloramiennym, wieloetapowym są tak zaprojektowane, że pozwalają na jednoczesne porównanie kilku różnych terapii z terapią standardową w ramach jednego procesu.

« Powrót do indeksu słownika