Lek generyczny

« Powrót do indeksu słownika

Lek generyczny to lek opracowany jako identyczny z lekiem już dopuszczonym do obrotu określany jako „lek referencyjny”.

Lek generyczny zawiera takie same substancje czynne jak lek referencyjny i jest stosowany w takich samych dawkach do leczenia takich samych chorób. Składniki nieaktywne, nazwa, wygląd i opakowanie leku generycznego mogą być jednak inne niż w przypadku leku referencyjnego.

Leki generyczne są wytwarzane zgodnie z tymi samymi normami jakościowymi jak wszystkie inne leki.

Firma może opracować lek generyczny do wprowadzenia na rynek po upływie okresu wyłączności leku referencyjnego. Zwykle ma to miejsce 10 lat po dacie pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Każdy lek ma zatwierdzoną nazwę określoną jako nazwa generyczna. Grupy leków o podobnym działaniu mają często podobnie brzmiące nazwy generyczne. Na przykład fenoksymetylopenicylina, ampicylina, amoksycylina i flukloksacylina należą do tej samej grupy antybiotyków.

« Powrót do indeksu słownika