Kwalifikacja

« Powrót do indeksu słownika

Kwalifikacja w odniesieniu do rozwoju leków dotyczy zwykle wymagań, które uczestnicy muszą spełnić, aby mogli zostać wybrani do udziału w badaniu klinicznym. Wymagania (kryteria) nie są zwykle ograniczone do elementów umożliwiających uczestnictwo (kryteria włączenia), ale zawierają także szczegółowe dane określające osoby, które nie mogą wziąć udziału w badaniu (kryteria wyłączenia).

« Powrót do indeksu słownika