Krajowe odnośne władze

« Powrót do indeksu słownika

Krajowe odnośne władze — lub organ regulacyjny — mają uprawnienia do wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów na terytorium podlegającym ich jurysdykcji.

Krajowe odnośne władze to organizacje posiadające prawnie oddelegowane jednostki lub uprawnienia do wykonywania wyznaczonej funkcji, standardowo monitorowania przestrzegania krajowych przepisów prawnych i regulacji.

« Powrót do indeksu słownika