Komórki allogeniczne

« Powrót do indeksu słownika

Komórki allogeniczne są to komórki pobierane od dawcy, na przykład komórki szpiku kostnego lub krwi pępowinowej.

« Powrót do indeksu słownika